Kính hiển vi đảo ngược IX73

Hiện được tích hợp vào Hệ thống IXplore

Có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ngày càng tăng

Kính hiển vi bán tự động IX73 được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu nghiên cứu khác nhau. Với hai tùy chọn và các mô-đun bổ sung cho chức năng mở rộng.

IX73 hoàn toàn phù hợp cho một môi trường nghiên cứu.

IX73: Hệ thống hai tầng

Hệ thống hai tầng IX73 mô-đun có thể được kết hợp với các đơn vị được mã hóa hoặc cơ giới để có khả năng mở rộng tối đa.

IX73: Hệ thống một tầng

Kính hiển vi được thiết kế với trọng tâm là hiệu quả. Lý tưởng cho việc lập tài liệu, kiểm tra định kỳ và các nhiệm vụ khác.

Bạn cần tư vấn?

Tư vấn