Enter your keyword

Xe đẩy và nâng xác

Xe đẩy và nâng xác

Download Catalogue 1

Download Catalogue 2

Mô tả sản phẩm

Xe đẩy bằng tay Model: HTW 50/050-SRS

Xe được thiết kế với hệ điều khiển chiều cao xe bằng bàn đạp chân

Bộ phận điều khiển bằng thủy lực

Với kết cấu 2 thanh chữ U và hệ thống bánh xe

Cấu trúc thép không gỉ mài bóng 2 mặt

Điều khiển chiều cao với bàn đạp chân

Xe đẩy bằng điện Model: HTW 50/100

Xe được thiết kế với hệ điều khiển chiều cao xe bằng bàn đạp chân điện

Bộ phận điều khiển bằng thủy lực

Với kết cấu 2 thanh chữ U và hệ thống bánh xe

Cấu trúc thép không gỉ mài bóng 2 mặt

Điều khiển chiều cao với bàn đạp chân hoặc bẳng điều khiển bằng điện