Enter your keyword

Vật tư tiêu hao dùng cho mài

Vật tư tiêu hao dùng cho mài

Download Catalogue 1

Download Catalogue 2

Download Catalogue 3

Mô tả sản phẩm

Vật tư tiêu hao dùng cho quá trình mài:

  1. Mài thô
  • Đá mài dùng cho máy AbraPlan, MAPS, và Hexamatic
  • Giấy nhám SiC Foil (loại dán): Grit 80, 120, 180, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 4000
  • Giấy nhám SiC Paper : Grit 80, 120, 180, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 4000
  • Đĩa mài phủ kim cương dùng để mài phẳng mẫu ceramics và các bon liên kết

2. Mài tinh

  • Đĩa mài tinh có lớp từ tính gồm MD-Plan, MD-Pan, MD-Sat, MD-Dur
  • Nỉ mài tinh có lớp keo dán gồm DP-Plan, DP-Pan, DP-Sat, DP-Dur