Enter your keyword

Tủ bảo quản tử thi loại 2,4,6,8,10 ngăn

Tủ bảo quản tử thi loại 2,4,6,8,10 ngăn

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn: Model KZM 40/0200

Các ngăn của tủ bao gồm có tường ngăn, đáy tủ và các bộ phận dùng để lắp ráp trần sẽ được cung cấp tách rời và được lắp tại đơn vị sử dụng

Các thành phần của tủ được lắp ráp dựa trên các khóa móc tích hợp và được mạ kẽm, chúng sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Bề mặt làm lạnh phía trong và phía ngoài đều được làm bằng thép sơn tĩnh điện.

Tủ bảo quản tử thi 4 ngăn: Model KZM 40/0400

Các ngăn của tủ bao gồm có tường ngăn, đáy tủ và các bộ phận dùng để lắp ráp trần sẽ được cung cấp tách rời và được lắp tại đơn vị sử dụng

Các thành phần của tủ được lắp ráp dựa trên các khóa móc tích hợp và được mạ kẽm, chúng sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Bề mặt làm lạnh phía trong và phía ngoài đều được làm bằng thép sơn tĩnh điện.

Tủ bảo quản tử thi 6 ngăn: Model KZM 40/0600

Các ngăn của tủ bao gồm có tường ngăn, đáy tủ và các bộ phận dùng để lắp ráp trần sẽ được cung cấp tách rời và được lắp tại đơn vị sử dụng

Các thành phần của tủ được lắp ráp dựa trên các khóa móc tích hợp và được mạ kẽm, chúng sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Bề mặt làm lạnh phía trong và phía ngoài đều được làm bằng thép sơn tĩnh điện.

Tủ bảo quản tử thi 8 ngăn: Model KZM 40/0800

Các ngăn của tủ bao gồm có tường ngăn, đáy tủ và các bộ phận dùng để lắp ráp trần sẽ được cung cấp tách rời và được lắp tại đơn vị sử dụng

Các thành phần của tủ được lắp ráp dựa trên các khóa móc tích hợp và được mạ kẽm, chúng sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Bề mặt làm lạnh phía trong và phía ngoài đều được làm bằng thép sơn tĩnh điện.

Tủ bảo quản tử thi 10 ngăn: Model KZM 40/01000

Các ngăn của tủ bao gồm có tường ngăn, đáy tủ và các bộ phận dùng để lắp ráp trần sẽ được cung cấp tách rời và được lắp tại đơn vị sử dụng

Các thành phần của tủ được lắp ráp dựa trên các khóa móc tích hợp và được mạ kẽm, chúng sẽ tạo nên một hệ thống vững chắc.

Bề mặt làm lạnh phía trong và phía ngoài đều được làm bằng thép sơn tĩnh điện.