Enter your keyword

Phụ kiện đo độ cứng

Phụ kiện đo độ cứng

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Phụ kiện đo độ cứng, gồm:

 • Mẫu hiệu chuẩn (Test block)
  • Các thang đo Vickers, Brinell, Rockwell và Knoop
  • Được làm bằng thép hoặc nhôm
 • Bộ phận gá mẫu đúc (Specimen holders)
  • Các mẫu đã ép đúc để kiểm tra độ cứng tế vi
  • Mẫu đúc có kích thước : Ø25/Ø30/Ø40/Ø50 mm, Ø1″/Ø1.25″/Ø1.5″/Ø1.5″
  • Bộ phận gá mẫu gồm 2 loại:
   • Gá 1 mẫu
   • Gá 6 mẫu
 • Bộ phận gá mẫu không đúc (Vices and jaws)
  • Gá 1 mẫu: Ø25/Ø30/Ø40/Ø50 mm
  • Gá 6 mẫu: Ø25/Ø30/Ø40/Ø50 mm
  • Kẹp chuẩn có độ mở 36 mm, rộng 42 mm
  • Kẹp đa năng có độ rộng mở 22 mm
  • Kẹp clamping jaw: gồm 3 thanh má, rộng 80mm dùng cho mẫu có hình dạng không cố định
  • Kẹp êtô: dùng cho mẫu không đúc, rộng 50 mm, không có chốt
 • Đe mẫu (Anvil)
  • Mẫu hình tròn, hình trụ, phẳng
  • Đe mẫu phẳng tối đa 600 x 400 mm
  • Đe mẫu hình V để kiểm tra trực tiếp cho các mẫu hình tròn, hình trụ có đường kính tối đa 250 mm
 • Đầu đo (Indenter)
  • Phương pháp đo: Vickers, Brinell, Rockwell và Knoop
  • Một vài đầu đo Brinell, Rockwell có thể thay đổi đầu bi
 • Vật kính cho các phương pháp đo Vickers, Brinell, và Knoop