Enter your keyword

Model BX63

Mô tả sản phẩm

Dòng kính hiển vi tự động điều khiển bằng mô tơ

Mâm gắn vật kính tới 07 vị trí được mã hóa/điều khiển bằng mô tơ

Các loại vật kính nghiên cứu “phẳng và tiêu sắc hoàn toàn” Super Apochromat/Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 60X dầu và 100X dầu

Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng, nền đen, huỳnh quang, phản pha, phân cực và DIC

Sử dụng trong hệ thống quét lame tự động, kết hợp với phần mềm đọc và phân tích nhiễm sắc thể (Kryotyping) và kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ “FISH” ứng dụng trong chẩn đoán trước sinh, sau sinh và ung thư (Ung thư máu và mô đặc) giúp cho chẩn đoán Đích và điều trị Đích hiệu quả

Có khả năng lắp thêm bộ phóng đại phụ 2X để tăng độ phóng đại tối đa tới 2000X

Các chức năng điều chỉnh tự động:

Chuyển đổi các vật kính

Điều chỉnh tiêu cự, thô tinh

Điều chỉnh trục Z với độ chính xác 10 nm

Điều chỉnh cường độ sáng

Điều khiển các bộ lọc huỳnh quang

Điều khiển các bộ lọc dùng cho ánh sáng truyền qua

Điều chỉnh các kỹ thuật hiển vi