Enter your keyword

Model BX43/BX46/BX53

Model BX43/BX46/BX53

Model BX43/BX46/BX53

Mô tả sản phẩm

Các loại kính hiển vi dùng cho nghiên cứu  BX Seri

Dòng kính hiển vi nghiên cứu cao cấp phổ biến, sử dụng công nghệ đèn LED, Halogen 30W/100W

Vật kính Plan Achromat, Semi Apochromat, Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 100X

Mâm gắn vật kính tối đa tới 07 vị trị và được mã hóa

Có cổng gắn gắn với camera kỹ thuật số

Nâng cấp: Sử dụng cho nhiều người cùng quan sát (5-20 người quan sát)

Kỹ thuật hiển vi thực hiện: Trường sáng, nền đen, phản pha, huỳnh quang, phân cực và DIC

* BX43 với công nghệ sử dụng đèn LED hoặc Halogen tùy chọn

* BX46 chuyên dùng cho huyết học với đặc thù bàn di mẫu thấp

* BX53 dòng kính nghiên cứu cao cấp, khả năng dùng cho 10 – 20 người cùng quan sát, có chức năng tự động tắt nguồn sau 30 phút sau khi không sử dụng

Mâm xoay gắn phin lọc huỳnh quang có 08 vị trí để gắn phin lọc huỳnh quang