Enter your keyword

MÁY NHUỘM TỰ ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MODEL: TST 44

MÁY NHUỘM TỰ ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MODEL: TST 44

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Số protocol nhuộm: Chương trình nhuộm đồng thời 12. Khả năng lưu : 20 quy trình nhuộm

Khả năng lưu trữ : 20 chương trình nhuộm

Màn hình LCD, rộng, hiển thị các thông số và chương trình nhuộm kèm theo các chỉ dẫn qui trình nhuộm

Số bước/chương trình nhuộm 40 bước

Tự do lựa chọn các thông số nhuộm trong từng bước của chương trình : Vị trí khay đựng hóa chất, thời gian (từ 1 giây đến 59 phút)

Có thể điều chỉnh thời gian nhúng mẫu kết hợp với công nghệ nhúng có lựa chọn đã được cấp bằng sáng chế để tránh dư thừa hóa chất trên mẫu

Số trạm hóa chất và rửa : tổng số 44 trạm, trong đó có 04 trạm nhận mẫu, 04 trạm lấy mẫu ra, 04 trạm rửa nước, 01 trạm sấy khô nhiệt độ +40oC đến +90oC và 31 trạm chứa hóa chất.

Công suất xử lý : Có 12 giá mang Slide với mỗi giá có thể chứa tới 30 Slide và tổng số slide mang được là 360 slides/lần có thể nhuộm cho 1 chương trình hoặc đồng thời nhiều chương trình nhuộm

Dung tích bình chứa hóa chất 360ml, có thể giảm xuống 260 ml