Enter your keyword

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Hệ thống máy mài đánh bóng LaboPol gồm:

  • LaboPol-20: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 200 mm
  • LaboPol-30: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm
  • LaboPol-60: loại 2 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm

Bộ gá mẫu mài đánh bóng tự động gồm:

  • LaboForce-50: số lượng mẫu gá đồng thời: 04, đường kính mẫu 40 mm
  • LaboForce-100: số lượng mẫu đồng thời: 06, đường kính mẫu 40 mm
  • LaboForce-Mi (chuyên dùng mài lát mỏng thạch học): số lượng mẫu đồng thời: 08, đường kính mẫu 30 mm

Bộ điều khiển dung dịch mài đánh bóng:

  • LaboDoser-10: bộ đổ dung dịch được gắn trực tiếp trên bộ di mẫu LaboForce, số lượng chai : 01
  • LaboDoser-100: bộ đổ dung dịch kèm bơm, số lượng chai: 04