Enter your keyword

Máy ép đúc mẫu CitoPress-30/-15

Máy ép đúc mẫu CitoPress-30/-15

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Máy ép đúc mẫu vật liệu CitoPress-30 gồm:

 • 02 khuôn đúc mẫu điều khiển độc lập
 • Khả năng nâng cấp bộ đổ bột đúc tự động CitoDoser
 • Kích thước khuôn đúc: đường kính 25, 30, 40, 50 mm, 1 1/4″, 1 1/2″
 • Áp suất: 50-350 bar/ 725-5076 psi, điều chỉnh 25 bar/ 363 psi/ bước
 • Nhiệt độ làm nóng: 80-180oC, điều chỉnh 5oC/ bước
 • Thời gian làm mát: 1-15 phút, điều chỉnh 0.5 phút/ bước
 • Màn hình điều khiển LCD

Máy ép đúc mẫu vật liệu CitoPress-15 gồm:

 • 01 khuôn đúc mẫu điều khiển độc lập
 • Khả năng nâng cấp bộ đổ bột đúc tự động CitoDoser
 • Kích thước khuôn đúc: đường kính 25, 30, 40, 50 mm, 1 1/4″, 1 1/2″
 • Áp suất: 50-350 bar/ 725-5076 psi, điều chỉnh 25 bar/ 363 psi/ bước
 • Nhiệt độ làm nóng: 80-180oC, điều chỉnh 5oC/ bước
 • Thời gian làm mát: 1-15 phút, điều chỉnh 0.5 phút/ bước
 • Màn hình điều khiển LCD