Enter your keyword

Máy cắt Magnutom-400/-500

Máy cắt Magnutom-400/-500

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Máy cắt Magnutom-400 :

 • Mẫu có kích thước ø 151 mm hoặc 151 x 403 mm hoặc 92 x 550 mm sử dụng đĩa cắt ø 432 mm
 • Tốc độ cắt 1950 vòng/ phút
 • Cắt liên tục 24/7
 • Phương pháp cắt: có 04
 • Có thể lưu trữ 300 phương pháp cắt dễ dàng
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong buồng: 02 cái
 • Bàn cắt cố định : 827 -942 x 781 mm hoặc chuyển động theo trục X tự động 269 mm
 • Buồng cắt : 1000 x 1206 x 918 mm

 

Máy cắt Magnutom-500 :

 • Mẫu có kích thước ø 189 mm hoặc 189 x 280 mm hoặc 92 x 600 mm sử dụng đĩa cắt ø 508 mm
 • Tốc độ cắt 1850 vòng/ phút
 • Phương pháp cắt: có 04
 • Có thể lưu trữ 300 phương pháp cắt dễ dàng
 • Đèn LED chiếu sáng bên trong buồng: 02 cái
 • Cắt liên tục 24/7
 • Bàn cắt cố định : 827 -942 x 781 mm hoặc chuyển động theo trục X tự động 269 mm
 • Buồng cắt : 1000 x 1206 x 918 mm