Enter your keyword

Kiểm tra mối hàn – WeldingExpert –

Kiểm tra mối hàn – WeldingExpert –

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

 1. Thiết bị kiểm tra mối hàn vật liệu WeldingExpert-5 :
 • Tiết kiệm thời gian
 • Hiệu quả chính xác
 • Hệ thống bao gồm đèn LED, camera kèm phần mềm để đo đạc và báo cao
 • Vi trường quan sát 4.5 mm – 80 mm
 • Độ phóng đại 2.5x-50x

2. Thiết bị kiểm tra mối hàn vật liệu WeldingExpert-11 :

 • Tiết kiệm thời gian
 • Hiệu quả chính xác
 • Hệ thống bao gồm đèn LED, camera kèm phần mềm để đo đạc và báo cao
 • Vi trường quan sát 0.68 mm – 8.27 mm
 • Độ phóng đại 20x-240x