Enter your keyword

Khuôn đúc mẫu

Khuôn đúc mẫu

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Khuôn đúc nhựa gồm:

  • Khuôn FixiForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 1 1/4″, Ø 1 1/2″, Ø 40 mm, Ø 50 mm
  • Khuôn FlexiForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 1 1/4″, Ø 1 1/2″, Ø 40 mm, 68 x 37 x 35 mm, 90 x 50 x 35 mm, 120 x 60 x 45 mm
  • Khuôn SeriForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm
  • Clip kẹp mẫu bằng nhựa hoặc bằng kim loại