Enter your keyword

HỆ THỐNG MÁY XỬ LÝ MÔ TỰ ĐỘNG MODEL: TPC 15 Duo

HỆ THỐNG MÁY XỬ LÝ MÔ TỰ ĐỘNG MODEL: TPC 15 Duo

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Hệ thống máy xử lý mô kín hoàn toàn

Số bình chứa 15 bình

Số bình chứa paraffin   2 bình chứa

Hệ thống thiết kế theo nguyên lý tuyến tính X-Y

Số chương trình máy có thể hoạt động 18 chương trình khác nhau

Hệ thống hút chân không có thể điều chỉnh riêng rẽ ở mỗi bình

Nhiệt độ bình chứa paraffin có thể điều chỉnh tới 700C

Có thể điều chỉnh nhiệt độ của các bình chứa hóa chất giúp quá trình xử lý mẫu nhanh 500C

Mỗi bình chứa có nắp đậy riêng biệt, toàn bộ hệ thống được lọc bằng hệ thống lọc than hoạt tính

Có nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện

Thể tích bình chứa hóa chất và paraffin   2.3 lít

Số mẫu xử lý trong 1 lần 440 mẫu

Màn hình LCD hiển thị toàn bộ thông số dữ liệu hoạt động của máy

Có khả năng kết nối với máy in

Lưu trữ được dữ liệu bằng thẻ nhớ

Có thể cài đặt được thời gian ngâm nhúng từ 5 phút đến 10 giờ

Dung môi được trộn bằng thanh khuấy

Có giỏ làm sạch và chương trình tái sử dụng paraffin

Có thể điều chỉnh nhiệt độ cho mỗi trạm, có bộ phận an toàn ngăn ngừa mẫu bị quá nhiệt

Có thể dừng chương trình ngay lập tức, và lấy mẫu ra bất kỳ giai đoạn nào.