Enter your keyword

Hệ thống máy xử lý mô tự động

Hệ thống máy xử lý mô tự động

Hệ thống máy xử lý mô tự động

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

–          Hệ thống máy xử lý mô kín hoàn toàn

–          Số bình chứa 15 bình

–          Số bình chứa paraffin   2 bình chứa

–          Hệ thống thiết kế theo nguyên lý tuyến tính X-Y ( Giỏ mang casset sẽ di chuyển theo trục X –Y )

–          Số chương trình máy có thể hoạt động 18 chương trình khác nhau

–          Hệ thống hút chân không có thể điều chỉnh riêng rẽ ở mỗi bình

–          Nhiệt độ bình chứa paraffin có thể điều chỉnh tới 700C

–          Có thể điều chỉnh nhiệt độ của các bình chứa hóa chất giúp quá trình xử lý mẫu nhanh 500C

–          Mỗi bình chứa có nắp đậy riêng biệt, toàn bộ hệ thống được lọc bằng hệ thống lọc than hoạt tính

–          Có nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện

–          Thể tích bình chứa hóa chất và paraffin   2.3 lít

–          Số mẫu xử lý trong 1 lần 440 mẫu

–          Màn hình LCD hiển thị toàn bộ thông số dữ liệu hoạt động của máy

–          Có khả năng kết nối với máy in