Enter your keyword

HỆ THỐNG MÁY NHUỘM TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC MODEL: COT 20

HỆ THỐNG MÁY NHUỘM TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC MODEL: COT 20

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Hệ thống nhuộm liên tục tuyến tính giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách xử lý lên đến 1.000 mẫu trong một giờ.

Hệ thống hoạt động linh hoạt và cao nhất trong phân khúc thị trường của nó cung cấp tất cả các khả năng nhuộm màu mà bạn cần.

Số chu trình nhuộm đến 27 trạm nhuộm và với dung tích bình chứa 250 ml , cho phép một độ bền cao , sắp xếp tối ưu các chương trình.

Chu trình cống tự động, có thể điều chỉnh từ 1 đến 30 giây, làm giảm thực hiện của dung môi. Phân phối tốt hơn các dung dịch trên các tiêu bản slide.

Các COT 20 tương thích với tất cả các giỏ nhuộm phổ biến trên thị trường và do đó dễ dàng tích hợp vào các môi trường phòng thí nghiệm hiện có.

Thời gian nhuộm là điều chỉnh từ 20 giây đến 12 phút.