Enter your keyword

DP73

Mô tả sản phẩm

Cảm biến đơn CCD màu

Kích thước cảm biến 1/1.8 inch 2.01 megapixel  CCD

Độ phân giải hình ảnh:

  • 4800×3600 (pixel shifting, 3CCD mode)
  • 2400×4800 (pixel shifting, 3CCD mode)
  • 1600×1200 (1×1, 3CCD mode)
  • 800×600 (1×1)
  • 800×600 (2×2)
  • ROI