Enter your keyword

DP27

Mô tả sản phẩm

Kiểu cảm biến: Loại CCD

Điều khiển camera: Điều khiển  bằng phần mềm thông qua máy tính.

Chọn thêm : Bảng điều khiển trực tiếp bằng bảng điều khiển ( Handset )

Kích thước cảm biến hình ảnh: 2/3 inch màu CCD

Độ phân giải hình ảnh: 5.0 Megapixels ( tổng 5.24 mepixel )

Kiểu quét: Liên tục

 

Kiểu tự động từ 2 đến 1/20,000s (giây)

Kiểu bằng tay: 8 đến 1/20,000 s (giây)

Lưu trữ:  Bằng thẻ nhớ USB hoặc  máy tính