Enter your keyword

Đo độ cứng Rockwell

Đo độ cứng Rockwell

Download Catalogue 1

Download Catalogue 2

Mô tả sản phẩm

Đo độ cứng Rockwell bao gồm:

 • N3A 
  • Máy đo độ cứng Rockwell để bàn với màn hình analogue
  • Tải trọng: 5/13.5/15/30/31.25/36.5/45/60/ 62.5/98/100/150/187.5 kgf
  • Phương pháp đo : Rockwell, đo nhưa theo tiêu chuẩn ISO 2039-1 (đo đầu bi), HVT, HVB.
 • DuraJet G5 
  • Máy đo độ cứng Rockwell tự động với màn hình điều khiển cảm ứng và tích hợp đèn LED
  • Công nghệ tiên tiến load cell đảm bảo đo chính xác
  • Đầu đo dịch chuyển lên xuống và bàn cố định
  • Phương pháp đo : Rockwell, đo nhưa theo tiêu chuẩn ISO 2039-1 (đo đầu bi), đo Carbon theo tiêu chuẩn DIN 51917 và HVT/HVB.
  • Có cổng USB và các khả năng kết hợp mạng.
  • Tải trọng: 1-250 kgf.