Enter your keyword

Đo độ cứng đa năng DuraVision

Đo độ cứng đa năng DuraVision

Đo độ cứng đa năng DuraVision

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Máy đo độ cứng đa năng DuraVision:

 • Tải trọng: 1-250 kgf, 3-750 kgf và 20-3000 kgf
 • Phương pháp đo: Brinell, Rockwell, Vickers và Knoop
 • Tự động focus
 • Tự động đo độ cứng
 • Đèn LED điều chỉnh tự động
 • Mâm gắn vật kính và đầu đo tự động có 06 vị trí
 • Màn hình điều khiển cảm ứng
 • Phần mềm thống kê và báo cáo
 • Các models gồm:
  • DuraVision-250: 1-250 kgf
  • DuraVision-350: 20-3000 kgf
  • DuraVision-450: 3-750 kgf