Enter your keyword

Đo độ cứng cầm tay

Đo độ cứng cầm tay

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Đo độ cứng cầm tay:

 • N4
  • Máy đo độ cứng cầm tay N4 dùng cho Rockwell, đo bề mặt Rockwell, HVT, HBT và đo đầu bi (ISO 2039-1)
  • 4 models cho các kích cỡ mẫu khác nhau :
   – N4E dùng cho mẫu kích thước : 0-20 mm
   – N4A dùng cho mẫu kích thước : 0-145 mm
   – N4B dùng cho mẫu kích thước : 0-235 mm
   – N4C dùng cho mẫu kích thước : 0-335 mm
 • N6 
  • Đo độ cứng cầm tay N6 dùng để đo độ cứng lỗ và đường kính bên trong
  • Kích thước mẫu : Ø36 – 110 mm.
  • Đo theo phương pháp HRC
 • N7 
  • Đo độ cứng N7 dùng để đo bánh răng
  • Đo theo phương pháp HRC
  • Gồm các loại:
   • N7F cho các mẫu rộng 140 mm
   • N7P cho các mẫu rộng 700 mm