Enter your keyword

Chuẩn bị mẫu lát mỏng/ khoáng thạch học

Chuẩn bị mẫu lát mỏng/ khoáng thạch học

Mô tả sản phẩm

Hệ thống lấy mẫu này dùng để chuẩn bị mẫu khoáng thạch học và mẫu ceramic từ bước cắt đến đánh bóng lát mỏng để sẵn sàng kiểm tra dưới kính hiển vi.

  • Phương pháp kiểm tra cho các mẫu lát mỏng mà không cần yêu cầu kỹ năng đặc biệt
  • Thiết bị dễ dàng thao tác
  • Chi phí hiệu quả
  • Bảo vệ môi trường
  • Chuẩn bị mẫu lát mỏng hoặc mẫu đánh bóng cho việc kiểm tra dưới kính hiển vi truyền quan hoặc phản xạ
  • Chuẩn bị mẫu cho việc kiểm tra kính hiển vi trong ánh sáng phản xạ

Hệ thống chuẩn bị mẫu bao gồm :

  • Máy cắt mài DiscoPlan-TS
  • Máy mài đánh bóng LaboPol-20/ LaboPol-30
  • Thiết bị dán lam kính SystemAbele
  • Máy hút chân không CitoVac