Enter your keyword

Bột đúc ép đúc mẫu nóng

Bột đúc ép đúc mẫu nóng

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Bột đúc ép đúc mẫu nóng, bao gồm:

  • Bột Acrylic : ClaroFast, CitoFast, ConduFast
  • Bột Epoxy: DuroFast
  • Bột Melamine: LevoFast
  • Bột Bakelite: PolyFast, Pre-mount
  • Bột Phenolic: MultiFast
  • Bột chống dính : AntiStick