Enter your keyword

BÀN SẤY TIÊU BẢN MODEL: OTS 40

BÀN SẤY TIÊU BẢN MODEL: OTS 40

Download Catalogue 1

Mô tả sản phẩm

Nhiệt độ làm việc (từ 30 lên đến 99 ° C).

Được điều chỉnh, kiểm soát và chỉ thị hiển thị qua màn hình kỹ thuật số.

Đạt nhiệt độ mong muốn và giữ liên tục.