Enter your keyword

Vật tư tiêu hao

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng

Hóa chất dung dịch mài đánh bóng: Đánh bóng Oxit nhôm OP-S, OP-U, OP-A, OP-AA, OP-AN: 0.04 µm AP-A: 0.05 µm, 0.1 µm, 0.3 µm, 1 µm, 5 µm AP-D: 0.05 µm, 0.1 µm, 0.3 µm, 1 µm 2. Hợp chất kim cương  DP-Suspension P/ M/ A: 0.1 µm, 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm DP-Spray P/ M : 1/4 µm, 1 µm, 3 µm, 6 µm, 9 µm, 15 µm,… Read more

Vật tư tiêu hao dùng cho mài

Vật tư tiêu hao dùng cho mài

Vật tư tiêu hao dùng cho quá trình mài: Mài thô Đá mài dùng cho máy AbraPlan, MAPS, và Hexamatic Giấy nhám SiC Foil (loại dán): Grit 80, 120, 180, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 4000 Giấy nhám SiC Paper : Grit 80, 120, 180, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 4000 Đĩa… Read more

Khuôn đúc mẫu

Khuôn đúc mẫu

Khuôn đúc nhựa gồm: Khuôn FixiForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 1 1/4″, Ø 1 1/2″, Ø 40 mm, Ø 50 mm Khuôn FlexiForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 1 1/4″, Ø 1 1/2″, Ø 40 mm, 68 x 37 x 35 mm, 90 x 50 x 35 mm, 120 x 60 x 45 mm Khuôn SeriForm: Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø… Read more

  • 1
  • 2