Enter your keyword

THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

BỂ TUYỂN NỔI MÔ MODEL: TFB 55

BỂ TUYỂN NỔI MÔ MODEL: TFB 55

Dạng hình tròn, điều chỉnh nhiệt độ chính xác. Cạnh được làm bằng nhôm chất lượng cao với lớp phủ màu đen. Bề mặt đặc biệt này cung cấp bảo vệ cao chống lại sự ăn mòn cục bộ so với lớp phủ ELOXAL. Phạm vi nhiệt độ làm việc của bể mô nổi kéo… Read more

BỂ TUYỂN NỔI MÔ MODEL: TFB 45

BỂ TUYỂN NỔI MÔ MODEL: TFB 45

Dạng hình tròn cạnh được làm bằng nhôm chất lượng cao với lớp phủ màu đen. Bề mặt phủ đặc biệt này cung cấp bảo vệ cao chống lại sự ăn mòn cục bộ so với một lớp phủ ELOXAL. Phạm vi nhiệt độ làm việc của bể mô nổi kéo dài từ + 30… Read more