Enter your keyword

THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

MÁY CẮT TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG MODEL: A550

MÁY CẮT TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG MODEL: A550

Sử dụng cắt dùng động cơ motơ tự động Điều chỉnh độ chính xác cắt mẫu qua màn hình window Công tắc chuyển đổi giữa cắt giữa tinh và phân đoạn Chiều dày lớp cắt từ 1 µm đến 500 µm 5 chế độ cắt: tay, liên tục, cắt đơn, bước hành trình, vĩnh viễn

  • 1
  • 2