Enter your keyword

Thiết bị chuẩn bị mẫu vật liệu

Đo độ cứng đa năng DuraVision

Đo độ cứng đa năng DuraVision

Máy đo độ cứng đa năng DuraVision: Tải trọng: 1-250 kgf, 3-750 kgf và 20-3000 kgf Phương pháp đo: Brinell, Rockwell, Vickers và Knoop Tự động focus Tự động đo độ cứng Đèn LED điều chỉnh tự động Mâm gắn vật kính và đầu đo tự động có 06 vị trí Màn hình điều khiển cảm… Read more