Enter your keyword

Thiết bị chuẩn bị mẫu vật liệu

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Máy mài đánh bóng bằng tay LaboPol

Hệ thống máy mài đánh bóng LaboPol gồm: LaboPol-20: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 200 mm LaboPol-30: loại 1 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm LaboPol-60: loại 2 đĩa mài, đường kính đĩa 250/ 300 mm Bộ gá mẫu mài đánh bóng tự động gồm: LaboForce-50: số lượng mẫu gá đồng thời: 04, đường… Read more

Phụ kiện đo độ cứng

Phụ kiện đo độ cứng

Phụ kiện đo độ cứng, gồm: Mẫu hiệu chuẩn (Test block) Các thang đo Vickers, Brinell, Rockwell và Knoop Được làm bằng thép hoặc nhôm Bộ phận gá mẫu đúc (Specimen holders) Các mẫu đã ép đúc để kiểm tra độ cứng tế vi Mẫu đúc có kích thước : Ø25/Ø30/Ø40/Ø50 mm, Ø1″/Ø1.25″/Ø1.5″/Ø1.5″ Bộ phận gá… Read more

Đo độ cứng cầm tay

Đo độ cứng cầm tay

Đo độ cứng cầm tay: N4 Máy đo độ cứng cầm tay N4 dùng cho Rockwell, đo bề mặt Rockwell, HVT, HBT và đo đầu bi (ISO 2039-1) 4 models cho các kích cỡ mẫu khác nhau : – N4E dùng cho mẫu kích thước : 0-20 mm – N4A dùng cho mẫu kích thước… Read more

Đo độ cứng Rockwell

Đo độ cứng Rockwell

Đo độ cứng Rockwell bao gồm: N3A  Máy đo độ cứng Rockwell để bàn với màn hình analogue Tải trọng: 5/13.5/15/30/31.25/36.5/45/60/ 62.5/98/100/150/187.5 kgf Phương pháp đo : Rockwell, đo nhưa theo tiêu chuẩn ISO 2039-1 (đo đầu bi), HVT, HVB. DuraJet G5  Máy đo độ cứng Rockwell tự động với màn hình điều khiển cảm… Read more

  • 1
  • 2
  • 9