Enter your keyword

Kính hiển vi

Model CX31/ CX41

Model CX31/ CX41

Có xử lý chống mốc để hoàn toàn tự động chống sự nảy mầm và phát triển của nấm mốc Hệ thống quang học thế hệ mới UIS2 (Universal Infinity Corrected System) cho phép kết nối thêm các bộ phận quang học trung gian khác mà không làm thay đổi chất lượng hình ảnh hay… Read more

Model BX43/BX46/BX53

Model BX43/BX46/BX53

Các loại kính hiển vi dùng cho nghiên cứu  BX Seri Dòng kính hiển vi nghiên cứu cao cấp phổ biến, sử dụng công nghệ đèn LED, Halogen 30W/100W Vật kính Plan Achromat, Semi Apochromat, Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 100X Mâm gắn vật kính tối đa tới 07 vị trị và được mã hóa… Read more

  • 1
  • 5
  • 6