Enter your keyword

Kính hiển vi

BXFM

BXFM

BXFM Hệ thống quang học UIS2 – hiệu chuẩn vô hạn (UNIVERSAL INFINITY – CORRECTED  OPTICAL SYSTEM) cho phép khả năng mở rộng. Hệ thống quang học ngăn cản sự suy giảm hiệu suất quang học, loại bỏ các yếu tố phóng đại, các yếu tố phân , không làm thay đổi độ phóng đại…. Read more

BX53M

BX53M

BX53M Hệ thống quang học UIS2 – hiệu chuẩn vô hạn (UNIVERSAL INFINITY – CORRECTED  OPTICAL SYSTEM) cho phép khả năng mở rộng. Hệ thống quang học ngăn cản sự suy giảm hiệu suất quang học, loại bỏ các yếu tố phóng đại, các yếu tố phân , không làm thay đổi độ phóng đại…. Read more

CKX53

CKX53

CKX 53 Ứng dụng trong nuôi cấy tế bào, soi mẫu dầy, nấm men trong công nghiệp bia, vi sinh Sử dụng phù hợp với kỹ thuật phản pha cho vật kính 10X, 20X và 40X Mâm gắn vật kính 04 vị trí Hệ chiêu sáng ánh sáng truyền qua CKX53 là dạng kính soi… Read more

Model BX63

Model BX63

Dòng kính hiển vi tự động điều khiển bằng mô tơ Mâm gắn vật kính tới 07 vị trí được mã hóa/điều khiển bằng mô tơ Các loại vật kính nghiên cứu “phẳng và tiêu sắc hoàn toàn” Super Apochromat/Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 60X dầu và 100X dầu Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng,… Read more

  • 1
  • 2
  • 6