Enter your keyword

Kính hiển vi vật liệu

BXFM

BXFM

BXFM Hệ thống quang học UIS2 – hiệu chuẩn vô hạn (UNIVERSAL INFINITY – CORRECTED  OPTICAL SYSTEM) cho phép khả năng mở rộng. Hệ thống quang học ngăn cản sự suy giảm hiệu suất quang học, loại bỏ các yếu tố phóng đại, các yếu tố phân , không làm thay đổi độ phóng đại…. Read more

BX53M

BX53M

BX53M Hệ thống quang học UIS2 – hiệu chuẩn vô hạn (UNIVERSAL INFINITY – CORRECTED  OPTICAL SYSTEM) cho phép khả năng mở rộng. Hệ thống quang học ngăn cản sự suy giảm hiệu suất quang học, loại bỏ các yếu tố phóng đại, các yếu tố phân , không làm thay đổi độ phóng đại…. Read more

GX51

GX51

GX51 Chuyên dùng cho ngành công nghiệp vật liệu kim loại và luyện kim.  Độ phóng đại: 50, 100, 200, 500, 1000 và 1.500 lần (ứng với thị kính 10x) và 75, 150, 300, 750, 1500 và 2.250 lần (ứng với thị kính 15x) Đầu quan sát hai đường quang với quang trường rộng 22mm, góc nghiêng quan sát… Read more

GX71

GX71

  Chứng nhận chất lượng ISO 9001, ISO 14001 GX 71 Độ phóng đại tối đa 2500 lần. Có xử lý chống mốc trên các hệ thống quang học của kính để chống sự nảy mầm và phát triển của nấm mốc Hệ thống quang học UIS (universal infinity- corrected optical system) thế hệ mới : cho… Read more

  • 1
  • 2