Enter your keyword

Kính hiển vi soi thẳng

Model BX63

Model BX63

Dòng kính hiển vi tự động điều khiển bằng mô tơ Mâm gắn vật kính tới 07 vị trí được mã hóa/điều khiển bằng mô tơ Các loại vật kính nghiên cứu “phẳng và tiêu sắc hoàn toàn” Super Apochromat/Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 60X dầu và 100X dầu Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng,… Read more

Model CX23

Model CX23

Tiêu chuẩn chất lượng  ISO 9001 và ISO 14001. Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học bên trong kính. Hệ thống quang học vô cực UIS2 (hiệu chuẩn vô hạn) Đầu quan sát hai thị kính quan sát. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 –75 mm…. Read more

Model CX31/ CX41

Model CX31/ CX41

Có xử lý chống mốc để hoàn toàn tự động chống sự nảy mầm và phát triển của nấm mốc Hệ thống quang học thế hệ mới UIS2 (Universal Infinity Corrected System) cho phép kết nối thêm các bộ phận quang học trung gian khác mà không làm thay đổi chất lượng hình ảnh hay… Read more

Model BX43/BX46/BX53

Model BX43/BX46/BX53

Các loại kính hiển vi dùng cho nghiên cứu  BX Seri Dòng kính hiển vi nghiên cứu cao cấp phổ biến, sử dụng công nghệ đèn LED, Halogen 30W/100W Vật kính Plan Achromat, Semi Apochromat, Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 100X Mâm gắn vật kính tối đa tới 07 vị trị và được mã hóa… Read more