Enter your keyword

Kính hiển vi soi nổi

Model SZ51/ SZ61

Model SZ51/ SZ61

* Model SZ51/SZ61 hệ quang học Greenough với tỷ lệ Zoom 5:1 và 6.7:1 Độ phóng đại tiêu chuẩn từ 8-40X và 6.7-45X Độ phóng đại tối đa tới 120X (SZ51), 135X (SZ61) tùy theo độ phóng đại của thị kính Có cổng gắn với máy ảnh kỹ thuật số và camera ( SZ61) Sử… Read more

Model SZX7

Model SZX7

Sử dụng hệ quang học Galilean, tỷ lệ zoom 7:1 Độ phóng đại tiêu chuẩn từ 8-56X và có thể gắn thêm vật kính tăng độ phóng đại phụ 2X Độ phóng đại tối đa tới 336X Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng, nền đen và  huỳnh quang (có thể sử dụng 4 lọc huỳnh… Read more

Model SZX16/ SZX10

Model SZX16/ SZX10

Hệ quang học Galilean Tỷ lệ zoom 10 : 1(SZX10), 16.4:1 (SZX16) với độ phóng đại tiêu chuẩn 115, tối đa tới 690 lần (tùy theo vật kính và thị kính sử dụng) Hiển thị 14 độ phóng đại Có khả năng chọn các loại vật kính từ 0.5X, 0.75X, 1X, 1.25X, 1.5X và 2X… Read more