Enter your keyword

Kính hiển vi sinh học

CKX53

CKX53

CKX 53 Ứng dụng trong nuôi cấy tế bào, soi mẫu dầy, nấm men trong công nghiệp bia, vi sinh Sử dụng phù hợp với kỹ thuật phản pha cho vật kính 10X, 20X và 40X Mâm gắn vật kính 04 vị trí Hệ chiêu sáng ánh sáng truyền qua CKX53 là dạng kính soi… Read more

Model BX63

Model BX63

Dòng kính hiển vi tự động điều khiển bằng mô tơ Mâm gắn vật kính tới 07 vị trí được mã hóa/điều khiển bằng mô tơ Các loại vật kính nghiên cứu “phẳng và tiêu sắc hoàn toàn” Super Apochromat/Apochromat 4X, 10X, 20X, 40X, 60X dầu và 100X dầu Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng,… Read more

IX53

IX53

IX53 của Olympus là dòng kính soi ngược điều khiển tự động/ bằng tay được thiết kế cho các ứng dụng trong các phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào ( tế bào gốc, thụ tinh trong ống nghiệm, chuyển Gen…) Được thiết kế theo kiểu modul cho phép các hệ thống ứng dụng linh… Read more

IX73

IX73

Seri IX73 của Olympus là dòng kính soi ngược điều khiển tự động/ bằng tay được thiết kế cho các ứng dụng trong các phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào ( tế bào gốc, thụ tinh trong ống nghiệm, chuyển Gen…) Được thiết kế theo kiểu modul cho phép các hệ thống ứng dụng… Read more