Enter your keyword

Hệ thống quét lam mẫu tự động

Tổng quan

Tổng quan

METAFER NỀN TẢNG CHO HỆ THỐNG QUÉT MẪU Hệ thống quét lam mẫu tự động METAFER giúp cho công việc quét lam mẫu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn với các tính năng ưu việt như: Tính đa dụng: METAFER gồm các ứng dụng thuận tiện trong việc phân tích tự động các hình… Read more

MODULE QUÉT LAM MẪU HỘI CHẨN – VSLIDE

Slide Overview and Image Stitching VSlide is the versatile virtual slide scanner from MetaSystems. Based on the renowned slide scanning platform Metafer, VSlide combines the advantages of a motorized microscope with modern, high-quality imaging automation. Therefore VSlide is not restricted to predefined magnifications or contrasting modes. Even Z-stacks are automatically acquired, providing the possibility to virtually… Read more

  • 1
  • 2