Enter your keyword

Hệ thống máy xử lý mô tự động

HỆ THỐNG MÁY XỬ LÝ MÔ TỰ ĐỘNG

–          Hệ thống máy xử lý mô kín hoàn toàn –          Số bình chứa 15 bình –          Số bình chứa paraffin   2 bình chứa –          Hệ thống thiết kế theo nguyên lý tuyến tính X-Y –          Số chương trình máy có thể hoạt động 18 chương trình khác nhau –          Hệ thống hút chân… Read more

Hệ thống máy xử lý mô tự động

–          Hệ thống máy xử lý mô kín hoàn toàn –          Số bình chứa 15 bình –          Số bình chứa paraffin   2 bình chứa –          Hệ thống thiết kế theo nguyên lý tuyến tính X-Y ( Giỏ mang casset sẽ di chuyển theo trục X –Y ) –          Số chương trình máy có thể… Read more