Enter your keyword

Chuẩn bị mẫu không phá hủy NDT

Chuẩn bị mẫu không phá hủy NDT

Chuẩn bị mẫu không phá hủy NDT

Chuẩn bị mẫu không phá hủy NDT Các thiết bị chuẩn bị mẫu bao gồm: Mài/ đánh bóng cầm tay: TransPol-5 Đánh bóng điện phân cầm tay: MoviPol-5 Kính hiển vi cầm tay kèm camera: PSM-5/ PSM-10 Lấy bản sao nhanh chóng, hoàn hảo Foil lấy bản sao cho bất kỳ bề mặt vật liệu… Read more