Enter your keyword

Camera chuyên dụng

DP22

DP22

Camera DP22 Kiểu cảm biến: Loại CCD Điều khiển camera: Điều khiển  bằng phần mềm thông qua máy tính ( có thể tùy chọn chức năng điều khiển trực tiếp bằng bảng điều khiển không thông qua máy tính ). Kích thước cảm biến hình ảnh: 1/1.8 inch màu CCD Độ phân giải hình ảnh:… Read more

DP27

DP27

Kiểu cảm biến: Loại CCD Điều khiển camera: Điều khiển  bằng phần mềm thông qua máy tính. Chọn thêm : Bảng điều khiển trực tiếp bằng bảng điều khiển ( Handset ) Kích thước cảm biến hình ảnh: 2/3 inch màu CCD Độ phân giải hình ảnh: 5.0 Megapixels ( tổng 5.24 mepixel ) Kiểu… Read more

DP73

DP73

Cảm biến đơn CCD màu Kích thước cảm biến 1/1.8 inch 2.01 megapixel  CCD Độ phân giải hình ảnh: 4800×3600 (pixel shifting, 3CCD mode) 2400×4800 (pixel shifting, 3CCD mode) 1600×1200 (1×1, 3CCD mode) 800×600 (1×1) 800×600 (2×2) ROI

DP80

DP80

Camera cảm biến màu và đơn sắc Kích thước cảm biến 2/3 inch Độ phân giải tối đa  4080 x 3072 pixels (Color), 1360 x 1024 pixels (Monochrome) Kích thước pixel 6.45 x 6.45 µm Hệ thống lạnh Peltier 10 độ