1. Thiết bị kiểm tra mối hàn vật liệu WeldingExpert-5 :
  • Tiết kiệm thời gian
  • Hiệu quả chính xác
  • Hệ thống bao gồm đèn LED, camera kèm phần mềm để đo đạc và báo cao
  • Vi trường quan sát 4.5 mm – 80 mm
  • Độ phóng đại 2.5x-50x

2. Thiết bị kiểm tra mối hàn vật liệu WeldingExpert-11 :

  • Tiết kiệm thời gian
  • Hiệu quả chính xác
  • Hệ thống bao gồm đèn LED, camera kèm phần mềm để đo đạc và báo cao
  • Vi trường quan sát 0.68 mm – 8.27 mm
  • Độ phóng đại 20x-240x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *