Enter your keyword

Author: admin

Nỗi đau kép nơi bệnh viện

Nỗi đau kép nơi bệnh viện

Những người dân khốn khó, một nắng hai sương, dành dụm, vay mượn được ít tiền làm kinh phí chữa bệnh cho người thân. Ai ngờ bỗng chốc thành người tay trắng… Nỗi đau chồng nỗi đau   Có lẽ chúng tôi và tất cả những người có mặt hôm ấy ở cổng Bệnh viện… Read more